Kati përdhe: 94 m2

Kati i parë: 102 m2

Tarraca: 10 m2